Diari de campanya

Diari de campanya

divendres, 15 de maig de 2015

El català també és en campanya

Des de la CUP de la Garriga subscrivim el decàleg de la Plataforma per la Llengua per impulsar el català des dels ajuntaments per tal de garantir que el català es promogui des dels ens locals en tots aquells aspectes que depenguin de les seves competències. Perquè volem viure plenament en català, cal garantir els drets de les persones que volen fer servir el català arreu del territori.1. Dotar l'àrea de política lingüística de prestigi i garantir que la seva acció sigui efectiva, si és possible, dedicant-hi una regidoria o conselleria de govern o, si més no, una direcció general. En aquest sentit, també es proposa prendre diferents mesures per garantir el compliment dels Reglaments d'usos lingüístics.

2. Garantir que els treballadors públics, inclosa la guàrdia urbana i els treballadors del transport públic, usin el català com a llengua de primera atenció al públic, sens prejudici de l'ús de les altres llengües si escau en cada ocasió o en l'adequació a la conversa. I exigir que les empreses concessionàries tinguin uns usos lingüístics homologables als del personal públic.

3. Utilitzar el català com a llengua normal en les comunicacions i edicions: en la documentació interna, en la documentació contractual amb tercers, en l'oferta de programes dels mitjans de comunicació, en les edicions i publicacions; etc.

4. Vetllar per la presència del català en l'espai urbà i la publicitat: tota la publicitat institucional dels ajuntaments, consells comarcals, diputacions o ens públics hauria d'emetre's, com a mínim, en català, i caldria condicionar la concessió d'espais publicitaris a l'ús, com a mínim, del català en els anuncis que s'hi exposin.

5. Condicionar la política de compres i subvencions a l'ús del català: consumir productes etiquetats en català i serveis en llengua catalana en tots aquells espais que depenguin de l'àmbit municipal, com els restaurants, bars o màquines expenedores de museus, poliesportius, camps d'esports, i altres espais diversos i també en actes i esdeveniments esportius, culturals o festius; i condicionar la subvenció dels actes o fires a l'ús del català en la retolació i l'atenció al públic.

6. Garantir el dret de rebre la formació pública en català: és a dir, tant impartir normalment en català la formació interna com garantir el dret dels ciutadans de rebre les formacions de titularitat municipal o comarcal en català. Incloses les formacions del Servei de primera acollida de persones nouvingudes.

7. Incloure la normativa lingüística dins els criteris d'inspecció i autorització pròpies de l'acció de les policies locals en establiments o en la inspecció i autorització d'instal·lacions juvenils.

8. Disposar d'un servei d'assessorament lingüístic proactiu que planifiqui campanyes per arribar a la ciutadania.

9. Dur a terme campanyes de sensibilització lingüística, conjuntes amb el CNPL i amb el teixit ciutadà.

10. Promoure la llengua catalana des dels ens locals, tot elaborant propostes i impulsant mocions per al foment de la llengua des de l'àmbit municipal, així com participar d'iniciatives àmplies de foment de la llengua catalana que s'elaborin des d'altres administracions o institucions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada