Diari de campanya

Diari de campanya

dilluns, 29 de febrer de 2016

Resum del Ple Ordinari del 24 de febrer de 2016

MOCIONS QUE HEM PRESENTAT O A LES QUALS ENS HEM ADHERIT

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE LA GARRIGA DEMANANT EL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT INTERNES A L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA.
S’aprova la moció
A favor: CUP, CiU, Acord+ERC, C’s, PSC, SI, ICV

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PA I D’ACORD+ERC –AM DE LA GARRIGA PER DECLARAR PERSONA NON GRATA FELIP VI I PER DECLARAR-SE DESLLIGAT DE LA MONARQUIA BORBÒNICA.
No s’aprova la moció
A favor: CUP, Acord+ERC, SI
Abstenció: ICV
En contra: CIU, C’S, PSC

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ACORD + ERC- AM, CUP-PA i
CiU, DE SUPORT A RAÚL GARCÍA I ALFONSO LÁZARO, DEL GRUP “TÍTERES DESDE ABAJO”.
S’aprova la moció
A favor: Acord+ERC, CiU, CUP, PSC, SI, ICV
Abstenció: C’s

PREGUNTES ORALS QUE HEM FET AL FINAL DEL PLE

1) Pel que fa a l’habitatge social i, d’acord amb la llei 18/2007 del Dret a l’habitatge, en la que s’incorporen criteris a tenir en compte en les reserves obligatòries per habitatge de protecció oficial, i arran de l’emergència social en matèria d’habitatge dels darrers anys, voldríem saber si s’ha fet alguna modificació POUM i si no s’ha fet, per què?

2) Ens agradaria saber quin és el posicionament del Govern respecte al projecte del sector UA2, Barri de Querol, és a dir a la modificació de planejament, la introducció d'usos comercials i la de passar d'una tipologia residencial a una de plurifamiliar, per fer-ne un espai comercial, una benzinera i pisos?

I, tenint en compte que és un projecte de gran envergadura i impacte a la Garriga, qui prendrà la decisió final d'acceptar o no el projecte, l'equip de govern, o s'han plantejat espais on tant el veïnat com la resta del poble hi tingui un paper rellevant?

3) Arran  dels errors detectats darrerament, provinents de la Regidoria d’Urbanisme i, per  salut institucional, creiem que és imprescindible que, d’acord amb la Llei 2/2002 d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que preveu la possibilitat de demanar auditories urbanístiques municipals, es demanés a una empresa externa una Auditoria Urbanística Municipal.
Està previst fer algun tipus d’auditoria des de l’Ajuntament?

4) Tenim coneixement de l’arribada de l’autorització definitiva de la comissió d’Urbanisme del berenador de l’Artigassa i que l’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha autoritzat de reemprendre les obres (excepte la construcció d’una pèrgola que no figura al projecte i que requereix un informe addicional).
Les obres s’han reprès: hi ha un petit edifici construït, mitja dotzena de dipòsits de formigó dels quals no en sabem determinar l’ús, i al projecte només n’hi apareixien dos, un de sanejament i un de recollida d’aigües pluvials. Malgrat que s’indica que el lloc estarà ben abastit d’aigua, enlloc apareixen dipòsits per emmagatzemar-ne.
El que volem saber és si hi ha mesures de control de les obres que s’executen, per tal que s’ajustin al projecte i, si això darrer no es produís, si es farà la denúncia corresponent.

5) Voldríem saber com ha anat la reunió prevista amb la Generalitat (Secretari General d’Infraestructures) per abordar les propostes d’ADIF de supressió dels passos a nivell. Quins passos seguirà l’Ajuntament a partir d’ara en funció d’això?

RESPOSTA A TOTES LES PREGUNTES: els hi enviarem per escrit les respostes
(esperem que així sigui). Quan tinguem les respostes les farem públiques.


També pots escoltar el Ple Municipal en directe a través de ràdio silenci:
http://www.radiosilenci.cat/#/programs/plemunicipal/radiosilenci_podcast_888

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada