Diari de campanya

Diari de campanya

dilluns, 19 d’octubre de 2015

Resum del Ple Ordinari del 29 de setembre de 2015Aquest és l'extens resum del darrer Ple de l'Ajuntament de la Garriga, amb el recull de mocions que es van presentar (tant presentades per la CUP com per les altres forces polítiques) i les preguntes que vam formular al final.

Seguint el compromís de ser transparents, de fer arribar tota la informació que tenim (i generem) i d'explicar-nos tan bé com sabem, mirarem de fer arribar també aquests resums després de cada Ple.

Com que en tindrem ocasió, mirarem de millorar-ho: a partir del següent mirarem de fer-ho més sintètic i, sobretot, de ser més puntuals!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moció que presentem demanant l'aturada de diversos plans urbanístics impulsats al Parc Natural del Montseny, i en suport a les al·legacions presentades per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM)


            En la moció proposàvem que l'Ajuntament de la Garriga insti a Diputació i Generalitat, en concordança amb l'estudi tècnic realitzat pel Parc Natural, a fer marxa enrere en l’informe favorable per a l'asfaltatge de la pista forestal existent entre Sant Marçal i Les Illes; que insti al Servei Meteorològic de Catalunya a retirar el projecte del Centre de Referència de la Meteorologia al Turó de l'Home; que reclami a la Diputació que sigui estudiada la utilització de tecnologies toves de depuració com a alternativa al projecte de macrodepuradora de Santa Fe, i que els negocis privats vinculats al projecte contribueixin a sufragar-lo; així com exigir la construcció urgent d'una depuradora al poble del Montseny per tal d'aturar l'abocament de les aigües fecals a la Tordera.
            Amb un caràcter més general, la CUP proposava reclamar a la Diputació de Barcelona i al futur Govern de la Generalitat de Catalunya que prioritzi la despesa social i en protecció dels ecosistemes i la salut en benefici públic pel davant de projectes destinats a enriquir el sector turístic i de la construcció, i per tant que deixi de finançar amb diner públic infraestructures en benefici d'interessos privats i que obligui a la indústria turística a complir amb les obligacions de protecció mediambiental vigents. També proposa instar la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d'Urbanisme per tal de garantir la màxima protecció dels parcs naturals, eliminant la possibilitat d'acollir-se a la figura de pla especial urbanístic en la planificació, en aquests espais.

            La moció no va ser aprovada.

      Vots a Favor: CUP, PSC.
      Vots en contra: CiU, ERC.
      Abstencions: C's, SI, ICV.

Moció de suport a les persones refugiades


            Des de la CUP vam donar suport a aquesta moció, que s'acostava més als termes de la que el nostre grup volia presentar en nom de Mare Mortum. Finalment vam optar per adherir-nos a aquesta i permetre que el Ple presentés una única moció. Tanmateix, vam continuar denunciant la diferenciació de categories entre refugiat polític i econòmic, i vam emplaçar a tothom a treballar per a superar-la, per eliminar distincions entre qualsevol persona que hagi de fugir del seu país, sigui per la raó que sigui. No ens hem estat ni ens estarem de dir que la diferència entre refugiant i immigrant ens sembla perversa.

            Davant la situació d'emergència i de crisi humanitària (la pitjor d'aquesta mena des de la Segona Guerra Mundial), de la resposta insuficient de la UE davant d'aquest escenari i del vergonyós paper desenvolupat pel govern espanyol (només ha acollit 130 persones),  i de la difícil resolució del conflicte sirià (el principal focus d'on provenen els refugiats) s'ha acordat:
 


Primer. Instar al Govern espanyol a:

        Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.

        Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.

        Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

        Facilitar l’empadronament de les persones refugiades que arribin a la Garriga obligades a marxar dels seus països, també per motius econòmics, i garantir-ne els serveis bàsics.

        Exigir als organismes responsables de la tramitació dels expedients de petició d’asil a resoldre amb celeritat els que estan en curs.

        Traslladar a la Comissió Europea i al Consell de la UE la necessitat d’emprendre mesures urgents per una implementació efectiva del dret d’asil i per posar en pràctica un autèntic sistema europeu comú d’asil que impliqui solidàriament tots els estats membres i que prioritzi les raons humanitàries.

Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a:

        Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
        Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
        Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
        Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa e indirecta, garantint els drets de totes les persones

Tercer. Comprometre l’Ajuntament de la Garriga a:

        Facilitar l’elaboració (si no n'hi ha) o revisar/actualitzar els plans d’acollida municipals (o comarcals) per incorpora-hi l’asil.
        Engegar i garantir polítiques de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.
        Sumar conjuntament a la resta d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona en el desenvolupament de les seves accions respecte la creació d’una Xarxa Catalana de ciutats refugi.
        Instar al Fons Català de Cooperació al desenvolupament a coordinar aquesta xarxa i a desenvolupar el projecte d’acolliment a totes les persones desplaçades per la guerra.
        Aprofitar els recursos i treballar de manera coordinada amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a que, en col·laboració amb les entitats que treballen la problemàtica, pugui desenvolupar la seva feina d’acollir les famílies desplaçades i garantir la seva correcta atenció amb els professionals adients.

Quart. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a les reunions en matèria de refugi, celebrades a la seu del Fons Català amb la participació d’ajuntaments i administracions locals supramunicipals. Aquestes són:  assistència en les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, planificació i gestió de l’acollida, acollida a Catalunya i educació per al desenvolupament a Catalunya respecte a les poblacions de refugiats 

Cinquè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes , per tal de tenir una veu conjunta que faci interlocució amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

Sisè. Fer arribar aquest acord al Consell de Cooperació Municipal de la Garriga, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.            Aprovada per unanimitat


Moció de Ciutadans la Garriga per demanar la retirada de la consideració de persona non grata a Manuel Jiménez de Parga, José Ignacio Wert i María de los Llanos de Luna

            En aquesta moció, el grup espanyolista demanava la retirada d’aquesta consideració que el Ple de la Garriga havia dedicat a aquestes persones en legislatures anteriors. S’apel·lava a la llibertat d’expressió i de discrepància, i es remetien al fet que, presumptament, s’havia pervertit el títol de persona non grata, que només hauria d’estar subjecte a la diplomàcia.

            Des de la CUP vam denunciar el cinisme de C's a l'hora d'apel·lar a la Constitució espanyola i a la democràcia espanyola per parlar de llibertat d'expressió i respecte ideològic i ho vam il·lustrar amb tot d'exemples: des d'Egunkaria i Egin, fins a la darrera xiulada al Camp Nou, passant per la Llei Mordassa. Des de la CUP creiem que una declaració de persona non grata és també un acte de llibertat d'expressió, que, a més, no té cap mena d'implicació jurídica.

La moció no va ser aprovada.

      Vots a Favor: C's.
      Vots en contra: CiU, ERC, CUP, PSC, SI, ICV.

Moció de suport a la creació de la prestació «Garantia+55», proposta impulsada per la UGT de Catalunya

            La moció, presentada a proposta d'Acord-ERC, estableix la creació de la prestació «Garantia+55» (prestació econòmica igual al SMI vigent i manteniment d'entre un 90-100% del còmput de les bases de cotització durant la percepció d'aquesta prestació), apostar per un SMI de 1000 euros, simplificar i racionalitzar el sistema de prestacions, acabar amb l'estigmatització dels aturats de més de 55 anys i millorar els sistemes d'inserció.
            Considerem que és poc transformadora ja que no va a l’arrel del problema. Tenim una realitat vigent on la població major de 55 anys es troba en situació d’atur i de precarietat. Considerem que la mesura social correctora d’aquesta problemàtica seria la inserció laboral de tota la població que ho necessiti. Pensem que aquesta és una mesura d’urgència, que cal tirar endavant, però cal desenvolupar a fons el punt 5 del primer acord referent a la inserció i formació d’aquestes persones per trobar una feina. Així doncs anirem al govern a fer polítiques locals d’ocupació tenint en compte aquesta realitat.

La moció va ser aprovada.

      Vots a Favor: CiU, ERC, CUP, PSC, SI, ICV.
      Abstencions: C's.


Moció per demanar la millora de condicions de vida de determinats col·lectius de persones migrades al nostre país i la nostra vila. Presentada en nom de Papers i Drets per a Tothom (Vallès Oriental)

Les persones que fugen dels seus països a través del Mediterrani, s'enfronten a una greu situació, que comença als espais fronterers europeus, però continua als pobles i ciutats del nostre país; que abandonen el seu país d’origen i es veuen desposseïdes de la ciutadania al país de destí, obligades a viure en uns llimbs legals que les condueixen a l’explotació laboral i l’exclusió social, acabant en circuits il·legals, assentaments en espais insalubres o en Centres d’Internament per a Estrangers (CIE), per finalment ser deportades o tornades de nou a la situació anterior.
Totes aquestes persones, quan intenten regularitzar la seva situació a casa nostra, es troben amb l'exigència de tenir un contracte de treball d'almenys un any de durada a jornada completa, la qual cosa és difícil d'aconseguir en el context actual de crisi econòmica i amb una taxa d'atur que volta el 25%. Això suposa  també, per a moltes persones, la impossibilitat de renovar els permisos de treball i residència, quan és el cas.
El Reglament (BOE-A-2011-7703) de la llei d'estrangeria permet la regularització administrativa amb un informe d’arrelament a les persones considerades vulnerables. Aquests informes els ha d'emetre la Generalitat a partir d’una proposta positiva elevada per l’ajuntament. És evident que el simple fet de viure en un lloc sense tenir permís de residència, per si mateix ja suposa una situació de vulnerabilitat.
D'altra banda, tota persona que viu a casa nostra té el dret i l'obligació d'estar empadronada a la població on resideix, tingui o no residència fixa. És per això que cap ajuntament hauria de negar l'empadronament de les persones que viuen al seu poble, vila o ciutat, sigui quina sigui la seva situació legal, laboral o habitacional.
Considerem imprescindible cercar els mecanismes i mesures polítiques que ajudin a la nostra ciutat a poder gestionar millor la cohesió, la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i ciutadanes, i el respecte escrupolós de la dignitat del conjunt de les persones, -independentment de la seva situació administrativa- mitjançant les mesures oportunes tant legals com econòmiques per poder fer front a un fenomen que afecta la convivència i per tal d’intentar fer front a la precarietat i vulnerabilitat que moltes persones pateixen per tal d’inserir-se en el món laboral i facilitar el seu procés d’arrelament a la nostra ciutat.

ACORDA

Primer. - Sol·licitar a les administracions competents que, en l'actual context de crisi i atur, flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació deis permisos de residencia i treball de les persones estrangeres.

Segon.- Proposar l'arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar que no disposin d'un contracte de treball i que estiguin en major situació de vulnerabilitat, i instar a les administracions competents a emetre certificats d’esforç d’integració i l'informe positiu d'arrelament social per a aquelles persones que estiguin en major situació de vulnerabilitat.
Tercer.-  Demanar al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes les persones que aportin aquest certificat d’esforç d’integració i a la Generalitat de Catalunya que els continuï renovant sense impediment.
Quart.-  Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les persones que resideixen a la ciutat, inclosos els casos de persones que no disposen d'un domicili fix.
Cinquè.-  Sol·licitar, a les institucions que tinguin contemplada la seva aplicació, la supressió de les taxes per la realització de tràmits d’estrangeria que afectin a persones amb vulnerabilitat  en totes les institucions.
Sisè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat.


Aprovada per unanimitat, acceptant la proposta de modificació de CiU en el punt Quart, que finalment va quedar així:  “Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les persones que resideixen a la ciutat”


Moció de suport i de solidaritat amb el president Artur Mas, la consellera Irenen Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortega, encausats pel TSJC per la consulta al poble de Catalunya del 9N

Vam mostrar el nostre suport sense reserves a l'hora de denunciar la demofòbia persistent i malaltissa de l'estat espanyol. Així mateix, vam introduir algunes esmenes a la moció amb voluntat de remarcar la naturalesa antidemocràtica de l'estat (on la separació de poders és inexistent, tal com es demostra en casos com aquest), però alhora per despersonalitzar les acusacions i assenyalar com a objecte de la persecució a la voluntat del poble català a decidir per ell mateix.

            Les modificacions es van produir en els punts 2, 3 i 4, que van quedar de la següent manera:

(2) Reiterar el compromís de l’Ajuntament de la Garriga a garantir el dret democràtic del Poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític.
(3) Denunciar el perill de la instrumentalització política de les institucions de l’Estat per part del govern espanyol, que utilitza políticament les instancies judicials per intentar doblegar la voluntat del poble català.
(4) Rebutjar de ple la imputació contra el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortega, per part dels aparells de l’Estat espanyol; així com els intents continuats de privació del dret democràtic del Poble de Catalunya a decidir els seu futur polític, per part del govern espanyol.

La moció va ser aprovada.

      Vots a Favor: CiU, ERC, CUP, SI, ICV
      Vots en contra: C's.
      Abstencions: PSC.

PREGUNTES ORALS QUE FORMULEM AL FINAL DEL PLE:

1) Fa uns mesos vam fer pública la condemna de l’homicidi d’una dona garriguenca trobada morta al Port de Barcelona, presumptament a mans de la seva parella, per tal de fer públic el nostre rebuig a la violència masclista, encara vigent a la nostra societat. Davant d’aquest fet, vam demanar al govern municipal que assumíssim la responsabilitat col·lectiva i que l’Ajuntament es personés com a acusació particular contra aquest fet. Per aquest motiu demanem al govern, si ja s’han estudiat la possibilitat de personar-se com a acusació particular per fer front a aquest cas de violència masclista?

Resposta Alcaldessa: -No s'ha estudiat.

2) El govern municipal ha elaborat el Pla d’Acció Municipal (PAM) per tal que tinguem informació detallada de l’estructura municipal? Quan es preveu que tindrem el PAM a l’abast del poble de la Garriga?

Resposta Alcaldessa: -No, està previst per finals d'octubre.

3) El passat 29 de Juliol es va aprovar la moció per la reobertura del Centre d’Atenció Primària de la Garriga en horari nocturn. S’han realitzat els acords presos de:
-Traslladar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut i als organismes competents en la matèria, la necessitat de restablir el servei complet del CAP de la Garriga per tal de garantir el dret a la salut i la seguretat dels habitants de la Garriga i els municipis propers.
-Donar suport a les mobilitzacions populars que reivindiquin el que aquesta moció defensa.

Resposta Alcaldessa: -Sí, sempre que s'aprova una moció, es traslladen els acords a les administracions corresponents.

4) Diverses persones del barri dels Tremolencs ens han alertat de que s’ha eliminat el servei de Recollida de Fracció Orgànica al seu barri. Voldríem saber si això és així i per què?

Resposta Alcaldessa: -No, no s'ha eliminat aquest servei i emplacem a totes les persones que trobin a faltar contenidors als seus barris a dirigir-se a l'Ajuntament a fer la queixa per tal de tenir-ne coneixement.

5) Quina és la situació actual de les obres de l’àrea de l’Artigassa? Té coneixement aquest govern municipal de l’orientació presa pel consistori de Cànoves i Samalús davant del rebuig social que desperta el projecte que s’hi vol fer?

Resposta Alcaldessa: -S'han restablert relacions amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús. Les obres estan aturades per l'estudi de Cultura. L'Ajuntament de la Garriga tirarà endavant el contenciós.

6) Segons la web de l'ajuntament, en la presentació del pressupost 2015, el dia 18 de desembre de 2014, es deia que la Generalitat li devia al Consistori 1.300.000€. Encara se’ns deuen aquests diners? Han augmentat? S’ha fet alguna cosa per cobrar-los?.

Resposta Alcaldessa: -Si, encara se'ns deuen diners, tot i que no podem donar la xifra exacte perquè ara mateix no ho podem consultar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada